top of page

 

Prawo administracyjne

 

 

 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc m.in. w sprawach:

  • o wydanie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę

  • o świadczenia rodzinne i pomoc społeczną

  • opłat adiacenckich

  • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

  • wywłaszczenia nieruchomości

  • prawa wodnego

bottom of page