top of page

 

Prawo cywilne 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc m.in. w sprawach:

 

  • zawierania, wykonywania i rozliczania umów

  • dochodzenia odpowiedzialności kontraktowej

  • dochodzenia odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych (w tym wypadków drogowych i błędów medycznych)

  • zwrotu nienależnych świadczeń

  • wydania nieruchomości

  • działowych (zniesienie współwłasności, dział spadku, itp.)

bottom of page