top of page

Prawo gospodarcze


 

 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc m.in. w sprawach:

 

  • wyboru form prowadzenia działalności gospodarczej

  • tworzenia i rejestracji spółek, stowarzyszeń i fundacji

  • dochodzenia wierzytelności od kontrahentów

  • upadłości konsumenckiej

  • sporządzania opinii prawnych dotyczących stosunków prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

  • zawierania, wykonywania i rozliczania umów

bottom of page