top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraKarol Pniewski

Czas to pieniądz, czyli kiedy opóźnienie lotu uzasadnia prawo do odszkodowania za stratę czasuPodróż samolotem jest jednym z najszybszych sposobów transportu, ale zdarza się, że powrót samolotem, np. z wymarzonych wakacji do domu, opóźnia się o wiele godzin. Długa podróż do miejsca docelowego staje się w takim przypadku koszmarem, a w każdym razie znacznym dyskomfortem. Nikt i nic nie zwróci bowiem pasażerowi długich, bezczynnych godzin straconych w oczekiwaniu na powrót do domu. Czy taką stratę czasu da się wycenić? Zapewne nie, ale opóźnienie przewoźnika lotniczego może uzasadniać m.in. prawo pasażera do odszkodowania za opóźniony lot.


Zgodnie bowiem z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz. U. UE L.2004.46.1) w sytuacji opóźnienia lotu pasażerom przyznaje się minimalne prawa na warunkach określonych w tym Rozporządzeniu. Należy przy tym wyjaśnić, że Rozporządzenie to dotyczy nie tylko lotów odbywających się na obszarze Unii Europejskiej, ale także tych, które zaczynają się na obszarze Unii Europejskiej i kończą w państwie spoza Unii, a nawet tych, które zaczynają się poza Unią Europejską i kończą się w Unii (przy czym w tym ostatnim wypadku przewoźnik lotniczy musi mieć licencją na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie Unii Europejskiej).


Jednocześnie, w myśl przepisów Rozporządzenia w przypadku odwołania lotu, pasażerowie których to odwołanie dotyczy, mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, które wynosi od 250 do nawet 600 euro (w zależności od rodzaju i długości lotu). W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE podkreśla się przy tym, że przepisy Rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do wyżej wskazywanego odszkodowania, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C402/07 i C432/07).


W świetle powyższego, w przypadku przybycia do miejsca docelowego (miejsca lądowania określonego na bilecie) z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem pasażerowi przysługuje m.in. prawo do wyżej wskazywanego odszkodowania. Odszkodowanie to przysługuje przy tym w wysokości: 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów, 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów lub 600 euro dla wszystkich innych lotów niż loty określone powyżej.


Należy przy tym wyjaśnić, że co do zasady odszkodowanie to przysługuje pod warunkiem, że pasażer posiada potwierdzoną rezerwację na dany lot oraz stawi się na odprawę pasażerów, zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio na piśmie (w tym poprzez środki elektroniczne) przez przewoźnika lotniczego, organizatora wycieczek lub autoryzowane biura podróży. Odszkodowanie nie będzie także przysługiwać pasażerom podróżującym bezpłatnie.


Należy przy tym podkreślić, że jedynie w wyjątkowych okolicznościach przewoźnik lotniczy będzie mógł być zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej w tym wypadku. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE podkreśla się bowiem, że dane zdarzenie może wyłączyć odpowiedzialność przewoźnika tylko wówczas, gdy okoliczności związane z takim zdarzeniem mogą zostać uznane za „nadzwyczajne” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia nr 261/2004, tj., gdy odnoszą się do zdarzenia, które nie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło. W większości wypadków taką nadzwyczajną okolicznością nie będzie m.in. usterka techniczna samolotu.


W przypadku podróży transportem lotniczym warto zatem kontrolować czas ewentualnego opóźnienia w przylocie samolotu. Może bowiem okazać się, że opóźnienie to będzie uzasadniało prawo do stosownego odszkodowania, które może w istotny sposób złagodzić utratę czasu wywołaną tym opóźnieniem. W końcu czas to pieniądz!
243 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Świadczenia ubezpieczyciela z tytułu wypadku drogowego

Z danych opublikowanych przez Główną Komendę Policji wynika, że w samym 2020 r. odnotowano aż 23,5 tys. wypadków drogowych. Wypadki te mogą skutkować dla uczestniczących w nich osób różnego rodzaju sz

Odprawa na pożegnanie z pracodawcą?

Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy jest z reguły nieprzyjemnym doświadczeniem. Czy w związku z tym może je rekompensować pracownikowi stosowna odprawa pieniężna, nawet jeśli zwolnienie obejmuje

Comments


bottom of page