top of page

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 

 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc m.in. w sprawach:

 

  • o ustalenie istnienia stosunku pracy

  • dochodzenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych

  • ustalenia bezprawności lub bezzasadności rozwiązania
    stosunku pracy i o roszczenia z tym związane

  • prawa do emerytur i rent

  • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

bottom of page